Artykuł o odpadach medycznych

Zamawiający zobowiązuje się do segregacji odpadów medycznych w miejscu ich powstania zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 5 października 2017 r.
w sprawie szczegółowego sposobu postępowania z odpadami medycznymi (Dz. U. poz. 1975)

Odpady medyczne, o których mowa w § 1 ust. 2 pkt 1 (odpady medyczne zakaźne),
z  wyjątkiem odpadów medycznych o ostrych końcach i krawędziach, zbiera się w miejscu ich powstawania do pojemników lub worków jednorazowego użycia z folii polietylenowej, koloru czerwonego, wytrzymałych, odpornych na działanie wilgoci i środków chemicznych,
z możliwością jednokrotnego zamknięcia.

Odpady medyczne o ostrych końcach i krawędziach zbiera się w miejscu ich powstawania
do pojemników jednorazowego użycia, sztywnych, odpornych na działanie
wilgoci, mechanicznie odpornych na przekłucie lub przecięcie.
Kolory stosuje się w zależności czy to odpad zakaźny, niebezpieczny inny niż zakaźny lub inny niż niebezpieczny

Odpady medyczne, o których mowa w § 1 ust. 2 pkt 2 (niebezpieczne, inne niż zakaźne),
z wyjątkiem odpadów medycznych o ostrych końcach i krawędziach, zbiera się w miejscu ich powstawania do pojemników lub worków jednorazowego użycia z folii polietylenowej, koloru żółtego, wytrzymałych, odpornych na działanie wilgoci i środków chemicznych, z możliwością jednokrotnego zamknięcia.

Niedopuszczalne jest otwieranie raz zamkniętych pojemników lub worków jednorazowego użycia. W przypadku uszkodzenia pojemnika lub worka, umieszcza się go w całości w innym większym nieuszkodzonym pojemniku lub worku spełniającym te same wymagania.